• Wednesday , 21 August 2019
พระราชวังเชินบรุนน์ | Schönbrunn Palace

พระราชวังเชินบรุนน์ | Schönbrunn Palace

ความหมายของชื่อ เชินบรุนน์ คือ น้ำพุอันสวยงาม  พระราชวังแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเวียนนา ซึ่งถ้าใครได้มาเที่ยวเวียนนาแล้วต้องมาที่นี่อย่างแน่นอน พระราชวังเชินบรุนน์ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 เป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โฮฟบวร์ก ...

Read more
พระราชวังโฮฟบวร์ก | Hofburg Palace

พระราชวังโฮฟบวร์ก | Hofburg Palace

Hofburg Palace เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอุทยานอันกว้างใหญ่ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของพระราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั้งแต่ คศ. 1273-1918 และพระราชวังแห่งนี้ก็ได้ทำการต่อเติมมาเรื่อยๆ จึงทำให้อาคารทั้งหลายดูสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ...

Read more
กรุงเวียนนา | Vienna

กรุงเวียนนา | Vienna

กรุงเวียนนา (Wien) หรือ Vienna  เป็นเมืองแห่งดนตรี และเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย จัดว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอยากมากไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม มีชื่อเสียงอยู่มากมาย เป็นเมืองที่โรแมนติกเมืองนึงในยุโรป ...

Read more
การเดินทางในออสเตรีย | Transport in Aurtria

การเดินทางในออสเตรีย | Transport in Aurtria

ในประเทศออสเตรียมีรถสาธารณะบริการทั้ง รถใต้ดิน รถราง รถบัส และรถไฟให้บริการถือว่าครอบครุมทุกพื้นที่และสะดวกสบายสำหรับการเดินทาง แผนที่ U-Bahn (รถใต้ดิน) แผนที่ ...

Read more