• Thursday , 20 June 2019

Czech Republic

กรุงปราก | Prague

กรุงปราก | Prague

Prague หรือ Praha เป็นเมืองที่ใครหลายคนให้คำนิยามไว้ว่า “เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป” จุดเที่ยวหลักๆของเมืองนี้อยู่ที่ทิวทัศน์ของสะพานชาร์ลโดยมีฉากหลังเป็นปราสาทปรากที่ยิ่งใหญ่ทำให้บรรยากาศเมืองคลาสสิคมาก มีกลิ่นอายของเมืองเก่าที่ผสมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค, บารอคและเรเนซองส์ ความสวยในเมืองเล็กๆอย่างปรากนี้ทำให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยือนอยู่เสมอ กรุงปรากแบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยมีแม่น้ำวัลตาวา คั่นเมืองไว้โดยฝั่งตะวันออกคือ สตาเรเมสโต (Stare Mesto) ฝั่งตะวันตกคือ มาลาสตรานา ( Mala Strana) ส่วนฝั่งใต้จะเป็น โนเวอเมสโต (Novo Mestro) สถานที่ท่องเที่ยวในปรากที่น่าสนใจคือ 1.ปราสาทปราก 2.สะพานชาร์ล 3.จตุรัสกรุงเก่า ( Staroměstské náměstí) 4.จตุรัสเวนเชสลาส การเดินทางจากสนามบินปราก (Ruzyně International Airport)  เราสามารถเลือกใช้บริการรถ Airport Express ...

Read more

การเดินทางในสาธารณรัฐเช็ก | Transport in Czech

การเดินทางในสาธารณรัฐเช็ก | Transport in Czech

การเดินทางในเช็กนั้นมีบริการทั้งรถไฟ, Metro (Underground), Tram และรถบัส ส่วนรถไฟนั้นให้บริการทั้งในและนอกประเทศด้วยมาตรฐานสากลถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกและราคาประหยัด   การเดินทางในปราก 1. รถ Metro หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ในปรากนั้นมีบริการทั้งหมด  4 สาย สาย A สีเขียว :  เริ่มต้นจาก Depo Hostivař – Nemocnice Motol สาย B สีเหลือง : เริ่มต้นจาก Černý most – Zličín สาย C สีแดง : เริ่มต้นจาก Letňany ...

Read more

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

Czech Republic ประเทศนี้แต่เดิมเป็นประเทศเช็กโกสโลวาเกีย เกิดการแบ่งแยกเป็นสหพันธ์รัฐขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2536 คือ สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ส่วนสาธารณรัฐเช็กเองแบ่งเป็น 2 แคว้น คือ โบฮีเมีย และโมราเวีย เประเทศนี้ไม่มีพรมแดนติดทะเล ส่วนของด้านตะวันออกติดกับสโลวัก ทางทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี ด้านเหนือจะติดกับประเทศโปแลนด์และทางทิศใต้ติดกับออสเตรีย พื้นที่ 78,866 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงปราก (Prague) ภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวอุณหภูมิอาจติดลบถึง -15 องศาเซลเซียส ศาสนา บางส่วนนับถือ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 40 และอีก 39 ...

Read more