• Thursday , 20 June 2019

อิตาลี

การเดินทางในสาธารณรัฐเช็ก | Transport in Czech

การเดินทางในสาธารณรัฐเช็ก | Transport in Czech

การเดินทางในเช็กนั้นมีบริการทั้งรถไฟ, Metro (Underground), Tram และรถบัส ส่วนรถไฟนั้นให้บริการทั้งในและนอกประเทศด้วยมาตรฐานสากลถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกและราคาประหยัด   การเดินทางในปราก 1. รถ Metro หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ในปรากนั้นมีบริการทั้งหมด  4 สาย สาย A สีเขียว :  เริ่มต้นจาก Depo Hostivař – Nemocnice Motol สาย B สีเหลือง : เริ่มต้นจาก Černý most – Zličín สาย C สีแดง : เริ่มต้นจาก Letňany ...

Read more

พระราชวังเบลเวเดียร์ | Belvedere palace

พระราชวังเบลเวเดียร์ | Belvedere palace

Belvedere หมายถึง ทิวทัศน์ที่สวยงาม ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1663 -1736 เป็นศิลปะแบบบาโรค เจ้าชาย Prince Eugene of Savoy สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังในฤดูร้อนของพระองค์เอง เจ้าชายมีเชื้อสายราชวงศ์มาจากฝรั่งเศส แต่ผันตัวเข้ามาถวายการรับใช้ราชวงศ์โฮฟบวร์ก จนเป็นผู้นำกองทัพแห่งราชวงศ์ปราบชาวเติร์กที่มารุกรานรวมทั้งกองทัพของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่เคยยกทัพเข้ามาในสมัยนั้นจนได้ชัยชนะ เนื่องจากเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่รักของชาวออสเตรีย และได้รับที่ดินรวมถึงทรัพย์สินที่กษัตริย์ทรงพระราชทานให้ อีกทั้งเวลาทำศึกสงครามเสร็จก็จะขนสมบัติกลับมาด้วย จึงทำให้สามารถสร้างวังได้ใหญ่โตและวิจิตรเช่นนี้ได้ พระราชวังแห่งนี้มี 2 ส่วน คือ Lower Belvedere  ซึ่งเป็นส่วนประทับของเจ้าชาย Prince Eugene of Savoy และ Upper Belvedere ใช้เป็นส่วนรับรองแขกและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในปัจจุบันส่วนของ Upper ...

Read more