• Thursday , 20 June 2019

ท่องเที่ยวยุโรป

จตุรัสเวนเชสลาส | Václavské náměstí

จตุรัสเวนเชสลาส | Václavské náměstí

จตุรัสเวนเชสลาส หรือ Wenceslas Square จตุรัสแห่งนี้เป็นเส้นถนนทอดยาวประมาณ 800 เมตร แต่เดิมเคยเป็นตลาดค้าม้าในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ ทิศใต้ของจตุรัสมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ ตัวอาคารสร้างด้วยศิลปะแบบ Neo-Renaissance ออกแบบโดย Josef Schultz เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ คศ. 1818-1891. ด้านหน้าอาคารมีอนุสรณ์ของ ยัน ปาลัค (Jan Palach) นักศึกษาที่ทำการประท้วงโซเวียตรุกรานสาธารณรัฐเช็กใน ปี 1968 และจุดไฟเผาตัวเองในที่สุด ถัดจากด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นพระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์เวนเชสลาสตั้งอยู่เด่นเป็นสง่า มองออกไปเป็นถนนเส้นยาวมีทรรศนียภาพสวยงาม ปัจจุบันจตุรัสแห่งนี้เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม  นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งที่นี่กันอย่างไม่ขาดสาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2gn9uF7 แผนที่การเดินทาง https://www.pragueexperience.com/maps/tram-map.pdf การเดินทาง Metro ขึ้นสาย ...

Read more

ปราสาทปราก | Prague Castle

ปราสาทปราก | Prague Castle

เรียกอีกชื่อนึงคือ ปราสาทฮราดคานี (Hradcany) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลก โดยความกว้างอยู่ที่ 128 เมตร และมีความยาว 570 เมตร ภายในบริเวณมีหลายส่วนที่เปิดให้เข้าชม เช่น หอศิลป์, มหาวิหารเซ็นต์วีตุส, Old Royal Palace, St. George’s Basilica และ Golden Lane (ถนนสายทองคำของบ้านช่างทองในสมัยนั้น) ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ใช้เป็นทำเนียบประธานธิบดีของสาธารณเช็ก สถาปัตยกรรมภายในปราสาทเป็นแบบผสมทั้งโกธิค บารอคและเรเนสซองส์ เกิดจากการที่กษัตริย์แต่ละองค์ก่อสร้างเพิ่มเติมขยายขึ้นเรื่อยๆ ปราสาทแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 9 โดยเจ้าชายบอริวอย อยู่ในราชวงศ์เพรอมิสลิด (Permislid) จนมาถึงพระเจ้าชาร์ลส์ให้สร้างวังใหม่โดยเลียนแบบพระราชวังลูฟในฝรั่งเศส จนทำให้ปราสาทปรากใหญ่โตอย่างที่เห็นในปัจจุบัน หอศิลป์ปราสาทปราก เป็นที่จัดแสดงของสะสมของจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งราชวงศ์โฮฟบวร์ก เป็นภาพเขียนของศิลปินในยุคเรเนสซองส์และบารอค ...

Read more

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

Czech Republic ประเทศนี้แต่เดิมเป็นประเทศเช็กโกสโลวาเกีย เกิดการแบ่งแยกเป็นสหพันธ์รัฐขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2536 คือ สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ส่วนสาธารณรัฐเช็กเองแบ่งเป็น 2 แคว้น คือ โบฮีเมีย และโมราเวีย เประเทศนี้ไม่มีพรมแดนติดทะเล ส่วนของด้านตะวันออกติดกับสโลวัก ทางทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี ด้านเหนือจะติดกับประเทศโปแลนด์และทางทิศใต้ติดกับออสเตรีย พื้นที่ 78,866 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงปราก (Prague) ภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวอุณหภูมิอาจติดลบถึง -15 องศาเซลเซียส ศาสนา บางส่วนนับถือ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 40 และอีก 39 ...

Read more