• Friday , 20 September 2019

ปราก

จตุรัสเวนเชสลาส | Václavské náměstí

จตุรัสเวนเชสลาส | Václavské náměstí

จตุรัสเวนเชสลาส หรือ Wenceslas Square จตุรัสแห่งนี้เป็นเส้นถนนทอดยาวประมาณ 800 เมตร แต่เดิมเคยเป็นตลาดค้าม้าในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ ทิศใต้ของจตุรัสมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ ตัวอาคารสร้างด้วยศิลปะแบบ Neo-Renaissance ออกแบบโดย Josef Schultz เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ คศ. 1818-1891. ด้านหน้าอาคารมีอนุสรณ์ของ ยัน ปาลัค (Jan Palach) นักศึกษาที่ทำการประท้วงโซเวียตรุกรานสาธารณรัฐเช็กใน ปี 1968 และจุดไฟเผาตัวเองในที่สุด ถัดจากด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นพระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์เวนเชสลาสตั้งอยู่เด่นเป็นสง่า มองออกไปเป็นถนนเส้นยาวมีทรรศนียภาพสวยงาม ปัจจุบันจตุรัสแห่งนี้เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม  นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งที่นี่กันอย่างไม่ขาดสาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2gn9uF7 แผนที่การเดินทาง https://www.pragueexperience.com/maps/tram-map.pdf การเดินทาง Metro ขึ้นสาย ...

Read more

จตุรัสกรุงเก่า | Staroměstské náměstí

จตุรัสกรุงเก่า | Staroměstské náměstí

จตุรัสกรุงเก่า  (Staroměstské náměstí) สตารอมเมสก์เก นาเมสตี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้นๆของกรุงปราก เพราะบริเวณจตุรัสแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมสำคัญให้เที่ยวชมอยู่หลายที่เช่น ศาลาว่าการเมืองเก่า ( Old Town Tower ) โบสถ์ติน (Church of Our Lady before Týn) อนุสาวรีย์ยาน ฮุส ( Jan Hus Monument) วังคินสกี ( Kinský Palace) โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส ( Church of St. Nicholas ) โบสถ์เซ็นต์เจมส์ ( Church ...

Read more

สะพานชาร์ลส์ | Charles Bridge

สะพานชาร์ลส์ | Charles Bridge

ในภาษาเช็กเรียกว่า Karluv Most ถือเป็นสะพานปูนแห่งแรกในเมืองปราก มีความกว้าง 9.5 เมตร ความยาว 515 เมตร  ใช้สร้างเพื่อเป็นทางเชื่อมระหว่างฝั่ง Mala Strana และ Stare Mesto สะพานที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1357 โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ให้สร้างเพื่อทดแทนสะพานเก่าโดยให้ Peter Parler เป็นผู้ออกแบบ ตามแนวสะพานมีรูปปั้นนักบุญประดิษฐานอยู่จำนวน 30 องค์ รูปปั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้มือสัมผัสคือ รูปปั้นท่านเซ็นต์จอห์นแห่งเนโปมุก (John Nepomuk)   ส่วนใหญ่มักเชื่อกันว่าถ้าได้สัมผัสแล้วจะได้กลับมาที่กรุงปรากอีกครั้ง ส่วนที่ตั้งของรูปปั้นนั้นคาดว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่ร่างของท่านถูกโยนลงไปในแม่น้ำ และรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดคือ รูปปั้นพระเยซูบนไม่กางเขน ที่นำมาประดิษฐานไว้เมื่อปี 1629 ส่วนหอคอยฝั่งตะวันออกนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อชมวิวที่สวยงามของสะพานได้อีกด้วย สะพานชาร์ลส์แห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาที่นี่ให้ได้เมื่อมากรุงปราก ...

Read more

ปราสาทปราก | Prague Castle

ปราสาทปราก | Prague Castle

เรียกอีกชื่อนึงคือ ปราสาทฮราดคานี (Hradcany) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลก โดยความกว้างอยู่ที่ 128 เมตร และมีความยาว 570 เมตร ภายในบริเวณมีหลายส่วนที่เปิดให้เข้าชม เช่น หอศิลป์, มหาวิหารเซ็นต์วีตุส, Old Royal Palace, St. George’s Basilica และ Golden Lane (ถนนสายทองคำของบ้านช่างทองในสมัยนั้น) ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ใช้เป็นทำเนียบประธานธิบดีของสาธารณเช็ก สถาปัตยกรรมภายในปราสาทเป็นแบบผสมทั้งโกธิค บารอคและเรเนสซองส์ เกิดจากการที่กษัตริย์แต่ละองค์ก่อสร้างเพิ่มเติมขยายขึ้นเรื่อยๆ ปราสาทแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 9 โดยเจ้าชายบอริวอย อยู่ในราชวงศ์เพรอมิสลิด (Permislid) จนมาถึงพระเจ้าชาร์ลส์ให้สร้างวังใหม่โดยเลียนแบบพระราชวังลูฟในฝรั่งเศส จนทำให้ปราสาทปรากใหญ่โตอย่างที่เห็นในปัจจุบัน หอศิลป์ปราสาทปราก เป็นที่จัดแสดงของสะสมของจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งราชวงศ์โฮฟบวร์ก เป็นภาพเขียนของศิลปินในยุคเรเนสซองส์และบารอค ...

Read more