• Thursday , 20 June 2019

ปราสาทฮราดคานี

ปราสาทปราก | Prague Castle

ปราสาทปราก | Prague Castle

เรียกอีกชื่อนึงคือ ปราสาทฮราดคานี (Hradcany) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลก โดยความกว้างอยู่ที่ 128 เมตร และมีความยาว 570 เมตร ภายในบริเวณมีหลายส่วนที่เปิดให้เข้าชม เช่น หอศิลป์, มหาวิหารเซ็นต์วีตุส, Old Royal Palace, St. George’s Basilica และ Golden Lane (ถนนสายทองคำของบ้านช่างทองในสมัยนั้น) ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ใช้เป็นทำเนียบประธานธิบดีของสาธารณเช็ก สถาปัตยกรรมภายในปราสาทเป็นแบบผสมทั้งโกธิค บารอคและเรเนสซองส์ เกิดจากการที่กษัตริย์แต่ละองค์ก่อสร้างเพิ่มเติมขยายขึ้นเรื่อยๆ ปราสาทแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 9 โดยเจ้าชายบอริวอย อยู่ในราชวงศ์เพรอมิสลิด (Permislid) จนมาถึงพระเจ้าชาร์ลส์ให้สร้างวังใหม่โดยเลียนแบบพระราชวังลูฟในฝรั่งเศส จนทำให้ปราสาทปรากใหญ่โตอย่างที่เห็นในปัจจุบัน หอศิลป์ปราสาทปราก เป็นที่จัดแสดงของสะสมของจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งราชวงศ์โฮฟบวร์ก เป็นภาพเขียนของศิลปินในยุคเรเนสซองส์และบารอค ...

Read more