• Thursday , 20 June 2019

สาธารณรัฐเช็ก

ปราสาทปราก | Prague Castle

ปราสาทปราก | Prague Castle

เรียกอีกชื่อนึงคือ ปราสาทฮราดคานี (Hradcany) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลก โดยความกว้างอยู่ที่ 128 เมตร และมีความยาว 570 เมตร ภายในบริเวณมีหลายส่วนที่เปิดให้เข้าชม เช่น หอศิลป์, มหาวิหารเซ็นต์วีตุส, Old Royal Palace, St. George’s Basilica และ Golden Lane (ถนนสายทองคำของบ้านช่างทองในสมัยนั้น) ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ใช้เป็นทำเนียบประธานธิบดีของสาธารณเช็ก สถาปัตยกรรมภายในปราสาทเป็นแบบผสมทั้งโกธิค บารอคและเรเนสซองส์ เกิดจากการที่กษัตริย์แต่ละองค์ก่อสร้างเพิ่มเติมขยายขึ้นเรื่อยๆ ปราสาทแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 9 โดยเจ้าชายบอริวอย อยู่ในราชวงศ์เพรอมิสลิด (Permislid) จนมาถึงพระเจ้าชาร์ลส์ให้สร้างวังใหม่โดยเลียนแบบพระราชวังลูฟในฝรั่งเศส จนทำให้ปราสาทปรากใหญ่โตอย่างที่เห็นในปัจจุบัน หอศิลป์ปราสาทปราก เป็นที่จัดแสดงของสะสมของจักรพรรดิรูดอล์ฟที่ 2 แห่งราชวงศ์โฮฟบวร์ก เป็นภาพเขียนของศิลปินในยุคเรเนสซองส์และบารอค ...

Read more

กรุงปราก | Prague

กรุงปราก | Prague

Prague หรือ Praha เป็นเมืองที่ใครหลายคนให้คำนิยามไว้ว่า “เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป” จุดเที่ยวหลักๆของเมืองนี้อยู่ที่ทิวทัศน์ของสะพานชาร์ลโดยมีฉากหลังเป็นปราสาทปรากที่ยิ่งใหญ่ทำให้บรรยากาศเมืองคลาสสิคมาก มีกลิ่นอายของเมืองเก่าที่ผสมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค, บารอคและเรเนซองส์ ความสวยในเมืองเล็กๆอย่างปรากนี้ทำให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยือนอยู่เสมอ กรุงปรากแบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยมีแม่น้ำวัลตาวา คั่นเมืองไว้โดยฝั่งตะวันออกคือ สตาเรเมสโต (Stare Mesto) ฝั่งตะวันตกคือ มาลาสตรานา ( Mala Strana) ส่วนฝั่งใต้จะเป็น โนเวอเมสโต (Novo Mestro) สถานที่ท่องเที่ยวในปรากที่น่าสนใจคือ 1.ปราสาทปราก 2.สะพานชาร์ล 3.จตุรัสกรุงเก่า ( Staroměstské náměstí) 4.จตุรัสเวนเชสลาส การเดินทางจากสนามบินปราก (Ruzyně International Airport)  เราสามารถเลือกใช้บริการรถ Airport Express ...

Read more

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

Czech Republic ประเทศนี้แต่เดิมเป็นประเทศเช็กโกสโลวาเกีย เกิดการแบ่งแยกเป็นสหพันธ์รัฐขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2536 คือ สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ส่วนสาธารณรัฐเช็กเองแบ่งเป็น 2 แคว้น คือ โบฮีเมีย และโมราเวีย เประเทศนี้ไม่มีพรมแดนติดทะเล ส่วนของด้านตะวันออกติดกับสโลวัก ทางทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี ด้านเหนือจะติดกับประเทศโปแลนด์และทางทิศใต้ติดกับออสเตรีย พื้นที่ 78,866 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงปราก (Prague) ภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวอุณหภูมิอาจติดลบถึง -15 องศาเซลเซียส ศาสนา บางส่วนนับถือ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 40 และอีก 39 ...

Read more