• Thursday , 20 June 2019

Czech Republic

จตุรัสเวนเชสลาส | Václavské náměstí

จตุรัสเวนเชสลาส | Václavské náměstí

จตุรัสเวนเชสลาส หรือ Wenceslas Square จตุรัสแห่งนี้เป็นเส้นถนนทอดยาวประมาณ 800 เมตร แต่เดิมเคยเป็นตลาดค้าม้าในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ ทิศใต้ของจตุรัสมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ ตัวอาคารสร้างด้วยศิลปะแบบ Neo-Renaissance ออกแบบโดย Josef Schultz เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ คศ. 1818-1891. ด้านหน้าอาคารมีอนุสรณ์ของ ยัน ปาลัค (Jan Palach) นักศึกษาที่ทำการประท้วงโซเวียตรุกรานสาธารณรัฐเช็กใน ปี 1968 และจุดไฟเผาตัวเองในที่สุด ถัดจากด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นพระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์เวนเชสลาสตั้งอยู่เด่นเป็นสง่า มองออกไปเป็นถนนเส้นยาวมีทรรศนียภาพสวยงาม ปัจจุบันจตุรัสแห่งนี้เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม  นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งที่นี่กันอย่างไม่ขาดสาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2gn9uF7 แผนที่การเดินทาง https://www.pragueexperience.com/maps/tram-map.pdf การเดินทาง Metro ขึ้นสาย ...

Read more

กรุงปราก | Prague

กรุงปราก | Prague

Prague หรือ Praha เป็นเมืองที่ใครหลายคนให้คำนิยามไว้ว่า “เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป” จุดเที่ยวหลักๆของเมืองนี้อยู่ที่ทิวทัศน์ของสะพานชาร์ลโดยมีฉากหลังเป็นปราสาทปรากที่ยิ่งใหญ่ทำให้บรรยากาศเมืองคลาสสิคมาก มีกลิ่นอายของเมืองเก่าที่ผสมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค, บารอคและเรเนซองส์ ความสวยในเมืองเล็กๆอย่างปรากนี้ทำให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยือนอยู่เสมอ กรุงปรากแบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยมีแม่น้ำวัลตาวา คั่นเมืองไว้โดยฝั่งตะวันออกคือ สตาเรเมสโต (Stare Mesto) ฝั่งตะวันตกคือ มาลาสตรานา ( Mala Strana) ส่วนฝั่งใต้จะเป็น โนเวอเมสโต (Novo Mestro) สถานที่ท่องเที่ยวในปรากที่น่าสนใจคือ 1.ปราสาทปราก 2.สะพานชาร์ล 3.จตุรัสกรุงเก่า ( Staroměstské náměstí) 4.จตุรัสเวนเชสลาส การเดินทางจากสนามบินปราก (Ruzyně International Airport)  เราสามารถเลือกใช้บริการรถ Airport Express ...

Read more

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

สาธารณรัฐเช็ก | Czech Republic

Czech Republic ประเทศนี้แต่เดิมเป็นประเทศเช็กโกสโลวาเกีย เกิดการแบ่งแยกเป็นสหพันธ์รัฐขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2536 คือ สาธารณรัฐเช็กและสโลวัก ส่วนสาธารณรัฐเช็กเองแบ่งเป็น 2 แคว้น คือ โบฮีเมีย และโมราเวีย เประเทศนี้ไม่มีพรมแดนติดทะเล ส่วนของด้านตะวันออกติดกับสโลวัก ทางทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี ด้านเหนือจะติดกับประเทศโปแลนด์และทางทิศใต้ติดกับออสเตรีย พื้นที่ 78,866 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงปราก (Prague) ภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวอุณหภูมิอาจติดลบถึง -15 องศาเซลเซียส ศาสนา บางส่วนนับถือ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 40 และอีก 39 ...

Read more