• Thursday , 20 June 2019

Gloriette

พระราชวังเชินบรุนน์ | Schönbrunn Palace

พระราชวังเชินบรุนน์ | Schönbrunn Palace

ความหมายของชื่อ เชินบรุนน์ คือ น้ำพุอันสวยงาม  พระราชวังแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเวียนนา ซึ่งถ้าใครได้มาเที่ยวเวียนนาแล้วต้องมาที่นี่อย่างแน่นอน พระราชวังเชินบรุนน์ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 เป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โฮฟบวร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 13 – 20 ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังฤดูร้อน และต้นแบบของพระราชวังแห่งนี้คือ พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส ต่อมาพระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันมีพระประสงค์ให้ปรับปรุงพระราชวังแห่งนี้ให้สวยงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ จึงให้นิโคลาส คาส ทำการตกแต่งพระราชวังเป็นแบบศิลปะโรโคโค ส่วนเฟอร์ดินานด์แห่งโฮเฮนแบร์ก เป็นผู้ออกแบบสวน พระราชวังแห่งนี้เคยเสียหายอย่างหนักตอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ซ่อมแซมให้สวยงามดังเดิม ปัจจุบันได้รับเป็นมรดกโลก ในปี 1996  ตัวพระราชวัง เป็นตึก 3 ชั้น ทาสีเหลือง ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง ให้เข้าชมได้เพียง 40 ห้อง ...

Read more