• Thursday , 20 June 2019

Johann Strauss

สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค | Stadtpark

สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค | Stadtpark

Stadtpark สวนสาธารณะชื่อดังอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา มีพื้นที่ประมาณ  65,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1862  สไตล์การตกแต่งแบบอังกฤษ ซึ่งคนในเวียนนานิยมมาพักผ่อนที่สวนแห่งนี้ ด้านในมี Kursalon (สถานที่แสดงดนตรี) และ ร้านอาหารให้บริการ ในสวนมีรูปปั้นคีตกวีอยู่เช่น  Franz Schubert  โดยเฉพาะท่าน Johann Strauss,Junior “ราชาเพลงวอล์ซ” เป็นรูปปั้นสีทองอร่าม เจ้าของบทเพลง “The Blue Danube” ที่เลื่องชื่อจนมาถึงปัจจุบัน การเดินทาง สาย U4 สถานี Stadtpark Website : Stadtpark  

Read more