• Thursday , 20 June 2019

Vienna City Hall

ศาลาว่าการกรุงเวียนนา | Vienna City Hall

ศาลาว่าการกรุงเวียนนา | Vienna City Hall

Vienna City Hall หรือ Rathaus สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1872 – 1833 ออกแบบโดย Friedrich Schmidt เป็นศิลปะแบบโกธิคตัวทาวเวอร์นั้นจะมียอดสูงคล้ายกับมหาวิหารแบบสไตล์โกธิคซึ่งทำให้สวยงามโดดเด่น มีทั้งหมด 1575 ห้อง ปัจจุบันศาลาว่าการแห่งนี้เป็นที่ทำงานของนายกทศมนตรีและมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ประมาณ 2,000 คน และสถานที่นี่ได้มีการกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา เช่นปลายเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม จัดให้มีลานสเก็ตน้ำแข็งให้ประชาชนเข้ามาเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน เดือนกรกฏาคม – กันยายน  มีเทศกาล Film Festival & Summer Cinema โดยระหว่างนั้นจะมีการจัดเทศกาล Jazz Brunch ในทุกวันอาทิตย์ควบคู่กันไปด้วย กลางเดือนพฤศจิกายน – ...

Read more